POLKA MAGAZINE # 41 - PRIX LEVALLOIS 2018 PARTNER
17 April 2018

Polka Magazine dedicates a 28 pages portfolio to William Klein. https://www.polkamagazine.com/